"Yaratıcılık, kendine hata yapma şansı vermektir.Sanat ise bu hataların hangisinin sürdürülebileceğini bilmek." Scott AdamsDavul çalmak kendini ifade etmenin bir yoludur. Davul ise bu ifadenin dilidir. Ancak amaç değil; "araçtır". Yaratıcılık; estetik ve modern teknik anlayışı kavrayıp, işlevsel soyut fikirlerin dışavurum ilkeleriyle hareket etmek suretiyle, enstrümanı anlamak ve onunla bütünleşerek mümkün olur.


Amacımız, bu sanatı edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri bizimle paylaşmak isteyenlere tanıtmak ve aktarmaktır.